Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å utvikle et nasjonalt transportknutepunkt på Flesland, og sikre en god samordning mellom berørte etater

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Nasjonal transportplan 2010-2019 er utvikling av nasjonale transportknutepunkt et viktig strategisk tiltak for å effektivisere nasjonalt transportarbeid. Bergen har muligheten for å utvikle et slikt knutepunkt på Flesland. Der kan det bli kobling mellom vei, jernbane, Norges nest største flyplass og ny havn. Kobling av jernbane til flyplass krever felles forståelse av mål, strategi og innsats fra henholdsvis Jernbaneverket og NSB. Denne samordningen mangler.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre god samordning mellom berørte etater?


Les hele debatten