Muntlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til olje- og energiministeren

Om hvorvidt det ikke er i konflikt med Soria Moria-erklæringen, der det står at det skal være en kunnskapsbasert forvaltning av petroleumsressursene, at man har satt rekord i tildeling av letelisenser og overkjørt miljømyndighetene i 45 pst. av tilfellene

Datert: 03.02.2010
Besvart: 03.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Det er 40 år siden vi startet med oljeproduksjon her i landet, og det er samspillet mellom myndighetskrav og faglige innspill som gjør at norsk olje- og gasspolitikk og produksjon er der den er i dag.

Den rød-grønne regjeringen har satt noen norgesrekorder. For det første i antall letelisenser. Det er vel slik at den rød-grønne regjeringen har delt ut dobbelt så mange letelisenser som Gro Harlem Brundtland gjorde i sin tid, og som også Bondevik II-regjeringen gjorde. Det må vel kanskje også være en liten rekord det vi kan lese om i Aftenposten på nett om at miljømyndighetene i 45 pst. av tilfellene blir overkjørt. Det er da SFTs – eller nå Klima- og forurensingsdirektoratets –miljøfaglige anbefalinger, som man ikke lytter til når det gjelder de tildelingene som Regjeringen velger å gi mulighet til.

Jeg er kjent med at det er ulike faginstanser som gir innspill. Man vurderer, og man vekter, og så er det Regjeringen som til slutt tar en helhetlig vurdering. Men hvis vi ser på Soria Moria-erklæringen – som på en måte er Regjeringens grunnlagsdokument – står det at det skal være en «langsiktig forvaltning av petroleumsressursene». Det er vel litt i konflikt når det gjelder dette med leterekordtildelingen. Det står også at det skal være «kunnskapsbasert» forvaltning av olje- og gassressursene våre.

Mitt spørsmål til statsråden blir da: Hvordan henger dette sammen når vi på den ene siden deler ut mange leteblokker, mens vi på den andre siden ikke lytter til SFT i alle fall i 45 pst. av tilfellene, fra 2005 fram til årsskiftet?


Les hele debatten