Spørretimespørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Om hvorvidt kostnadene til kompensasjon til togreisende ved forsinkelser vil gå ut over andre jernbaneprosjekter

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): NSB har lovet kompensasjon til togreisende ved forsinkelser. Kompensasjonsordningen har en anslått kostnad på 10-20 mill. kr. Forsinkelser og innstillinger over 30/60 minutter skyldes for det meste forhold utenfor NSBs kontroll.

Betyr dette at kostnadene vil gå ut over andre jernbaneprosjekter?


Les hele debatten