Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til samferdselsministeren

Om å få på plass ny gang- og sykkelvei på fv. 402 i Lillesand, med bakgrunn i at den nye traseen på E18 mellom Grimstad og Kristiansand har resultert i en vesentlig økning i trafikk

Datert: 28.01.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Den nye traseen på E18 mellom Grimstad og Kristiansand har resultert i at en betydelig mengde trafikk, spesielt tungtrafikk til og fra industrien, nå benytter rv 402 fra Birkeland til ny E18 ved Storemyr og ikke rv 41 som tidligere. Den vesentlige økningen i trafikk gjør at barn og unge ikke lenger kan gå eller sykle langs riksveien fra Eigeland til Storemyr i Lillesand.

Vil statsråden nå ta ansvar for konsekvensen av ny infrastruktur og sørge for at europaveimidler settes inn for å få på plass ny gang- og sykkelvei her?


Les hele debatten