Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om fremdriften på forslaget om etablering av et uavhengig veitilsyn, som kunne gi viktig drahjelp i arbeidet for trafikksikkerheten

Datert: 03.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): På bakgrunn av et representantforslag fra Høyre og Venstre ble det satt ned et utvalg som skulle se på etablering av et uavhengig veitilsyn. Utvalgets flertall mente at et uavhengig veitilsyn "kunne gi viktig drahjelp i arbeidet for trafikksikkerheten", som utvalgsleder Jorunn Ringstad uttrykte det ved overrekkelsen av rapporten. Det har gått 1 år siden utvalget la frem sin rapport.

Hvordan er fremdriften på dette forslaget?


Les hele debatten