Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om hva som er grunnen til at utbyggingen av ny E39 mellom Os og Rådalen i Hordaland ser ut til å ha stoppet opp

Datert: 04.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Utbyggingen av ny E39 mellom Os og Rådalen i Hordaland er et høyt prioritert prosjekt i Hordaland, så også i Nasjonal transportplan. De tekniske løsninger og planavklaringer for prosjektet er forlengst på plass. Bompengesøknaden er også ferdigbehandlet lokalt og innsendt til departementet for lang tid siden.

Hva er grunnen til at arbeidet med stortingsproposisjonen om dette svært viktige prosjektet ser ut til å ha stoppet opp, og hva vil statsråden foreta seg for å få saken fram til stortingsbehandling i løpet våren 2010?


Les hele debatten