Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hva som ble gjort for å sikre et forsvarlig fødetilbud ved Kongsberg sykehus etter at Helsetilsynet fastslo at det forelå alvorlige avvik, med bakgrunn i at fødeavdelingen ble stengt etter at et barn døde under fødsel

Datert: 04.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Helsetilsynet fastslo i rapport av 20. oktober 2009 at det forelå alvorlige avvik ved fødeavdelingen på Kongsberg. Blant annet påpekes det at sykehuset tillater fødsler med kjent risiko, uten at man har tilgang til nødvendig kompetanse. Den 24. januar 2010 døde et barn under fødsel, og fødeavdelingen ble midlertidig stengt på bakgrunn av dette.

Hva ble gjort fra sykehusets side for å sikre et forsvarlig fødetilbud, umiddelbart etter at de fikk Helsetilsynets rapport?


Les hele debatten