Spørretimespørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om å stramme inn de nye fraværsreglene, som ifølge både elever og lærere er for liberale

Datert: 04.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): I ulike media er vi gjort oppmerksom på at de nye fraværsreglene ikke fungerer etter hensikten. Både lærere og elever har uttrykt, blant annet i Haugesunds Avis 27. januar 2010, misnøye med for liberale fraværsregler. På NRK 2. februar uttrykte statsråd Halvorsen også bekymring.

Hvilke tiltak vil statsråden i nær fremtid sette inn for å stramme inn regelverket, slik at det i større grad ivaretar begrunnet fravær og i større grad innstrammer i forhold til ubegrunnet fravær?


Les hele debatten