Spørretimespørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Om å forsikre at forskjellsbehandling av planer i samme kommune ikke vil skje, med henvisning til at Miljøverndepartementet har gitt tillatelse til oppføring av vindmøller i Farsund kommune, men har avslått plan om oppføring av båtnaust

Datert: 04.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Miljøverndepartementet har avvist klage fra fylkesmannens miljøvernavdeling og gitt tillatelse til oppføring av 32 vindmøller i Farsund kommune. Dette innebærer meget store miljøinngrep i form av nye veier til 32 fjelltopper. En kommunegodkjent reguleringsplan om oppføring av blant annet 23 båtnaust er senere blitt avslått av Miljøverndepartementet. Begge tiltak er samfunnsgagnlig, men har fått helt forskjellig sluttresultat.

Kan statsråden gjøre noe for å forsikre at en slik forskjellsbehandling av planer i samme kommune ikke vil skje i framtiden?


Les hele debatten