Spørretimespørsmål fra Bent Høie (H) til forsvarsministeren

Om å bygge opp igjen NATOs tillit til at Norge vil overholde sine forpliktelser som vertsnasjon for NATOs Joint Warfare Centre på Jåttå

Datert: 08.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Ifølge Stavanger Aftenblad 28. januar 2010 uttrykker sjefen for NATOs "Joint Warfare Center" bekymring over Norges vilje til å følge opp vertskapsforpliktelsene i forhold til NATO. Han trekker spesielt frem utfordringene ved å legge ned Madlaleiren. Det er etter dette også blitt kjent at investeringene på Sola flystasjon som var bevilget i 2009, er frosset.

Hva vil statsråden gjøre for å bygge opp igjen NATOs tillit til at Norge vil overholde sine forpliktelser som vertsnasjon for NATOs "Joint Warfare Center" på Jåttå?


Les hele debatten