Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om videreføring av virksomheten til Innovasjon Møbel

Datert: 09.02.2010
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 17.02.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Innovasjon Møbel er et prosjekt som har gått over flere år, som har vist gode resultater for bedriftene som har deltatt og som er viktig for næringen. I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2010 i næringskomiteen var det et bredt flertall som ønsket videreføring av Innovasjon Møbel.

Hvordan følger statsråden opp at Innovasjon Møbel kan fortsette sin virksomhet i 2010?


Les hele debatten