Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til olje- og energiministeren

Om hva som skal til for at regjeringen iverksetter tiltak som forbedrer kraftsituasjonen i Midt-Norge

Datert: 10.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Gjennomsnittlig forskjell mellom Midt-Norge og Sør-Norge i spotpris på elkraft har vært på 2 øre i 2009 og 10 øre i 2008. Hvis hele kraftproduksjonen hadde vært solgt til spotpris ville det tilsvare 2,4 mrd. kr i merpris for årene 2008 og 2009. Like fullt svarte statsråden i Stortinget 13. januar 2010: "For øvrig er ikke situasjonen den at Midt-Norge er i en spesiell situasjon i forhold til Norge for øvrig".

Hva skal til for at Regjeringen iverksetter tiltak som forbedrer situasjonen eller som kompenserer for de ulempene som oppleves?


Les hele debatten