Spørretimespørsmål fra Henning Warloe (H) til kunnskapsministeren

Om hvilken vurdering som ligger til grunn for forskjellsbehandlingen av tilskudd til freds- og menneskerettssentre, med henvisning til at Raftostiftelsen fikk avslag på sin søknad

Datert: 10.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): En rekke freds- og menneskerettssentra får årlig faste tilskudd over Kunnskapsdepartementets budsjett, jf. kap. 255. Den internasjonalt mest kjente på dette området, Raftostiftelsen som står bak Raftoprisen, har overraskende nok fått avslag på søknad om fast tilskudd over samme kapittel. Selv om rammen på dette kapitelet økte med nesten 7 mill. kr i årets budsjett, fant ikke regjeringen rom for Raftostiftelsen.

Kan statsråden gjøre rede for hvilken vurdering som ligger til grunn for denne forskjellsbehandlingen?


Les hele debatten