Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om miljøaktivisten Oddekalvs kampanje rettet mot norsk oppdrettslaks, og hvorvidt man vil sette i gang tiltak mot organisasjoner som har til hensikt å ødelegge for norsk næringsliv

Datert: 10.02.2010
Besvart: 10.02.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vi har gjennom media de seneste dagene, og også i dag, blitt gjort kjent med at den statsstøttede miljøaktivisten Kurt Oddekalv har tenkt å sette i gang en kampanje rettet mot norsk oppdrettslaks – og dermed også mot norsk næringsliv. Ut fra de utsagnene som miljøaktivisten Oddekalv har kommet med, er det åpenbart at han har tenkt å forsøke, gjerne sammen med andre organisasjoner, å ramme norsk næringsliv generelt, og oppdrettsnæringen spesielt, hardt i utlandet. Dette er bekymringsfullt, særlig når vi vet at vedkommende også får statsstøtte.

Spørsmålet mitt til næringsministeren er følgende: Vil næringsministeren ta initiativ til overfor både utenriksministeren og fiskeri- og kystministeren å legge en felles strategi og sørge for at det kommer midler på plass, for å kunne sette i gang tiltak mot Oddekalvs organisasjon og tilsvarende organisasjoner i utlandet som har til hensikt å ødelegge for norsk næringsliv?


Les hele debatten