Spørretimespørsmål fra Svein Harberg (H) til finansministeren

Om å komme med stimulerende overgangsordninger i forbindelse med endring i merverdiavgiftsloven fra 1. juli, for å stimulere til investering nå, og ikke la prosjekter vente på refusjon neste år

Datert: 04.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Endringen av merverdiavgiftsloven fra 1. juli gir nye økonomiske rammer blant annet for mange virksomheter som lever av sommertrafikken. Statsråden har lovet å vurdere overgangsordninger på grunn av utfordringen med innføring av avgift etter investeringsperioden og før inntektsperioden. Med mye ledig kapasitet i bygge- og anleggsbransjen må det være et godt tiltak å stimulere til investering nå, og ikke la prosjektene vente på merverdiavgiftsrefusjon neste år.

Vil statsråden i lys av dette komme med stimulerende overgangsordninger omgående?


Les hele debatten