Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å bidra til å kutte ønskede utslipp fra oljefyrer ved å bruke biofyringsolje fremfor å fjerne dem

Datert: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det finnes over 100 000 oljefyrer i Norge, og det utgjør en betydelig fleksibilitet i energiforsyningen. Det er en gryende interesse for å bruke biofyringsolje. Aktørene opplever dog at markedet er usikkert fordi folk flest oppfatter at det er et politisk mål å fjerne oljefyrer. Videre burde Enova ha virkemidler som støtter opp om en satsing på biofyringsolje, men det mangler.

Vil statsråden bidra til at regjeringens fokus går ut på å kutte uønskede utslipp fra oljefyrer fremfor å angripe infrastrukturen?


Les hele debatten