Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Om å legge til rette for at det nye takst- og sonesystemet for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus kan innføres raskt og i tråd med vedtak i Akershus fylke

Datert: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det borgerlige flertallet i Akershus fylke har vedtatt å innføre et nytt takst- og sonesystem for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Det innebærer at antall soner reduseres fra 88 til 3. Det innebærer en forenkling, og vil gjøre reiser billigere for mange. Dette er ett av flere tiltak for å øke antall reiser med kollektivtransport.

Vil Samferdselsdepartementet legge tilrette for at det nye sonesystemet kan innføres raskt og i tråd med vedtak i Akershus fylke?


Les hele debatten