Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bidra til at det blir en sammenhengende utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen til Lillehammer, da det kan synes som om det vil stoppe i Hamar fordi det ikke er avsatt nok penger

Datert: 11.02.2010
Besvart: 17.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Det kan synes som om Statens vegvesens handlingsplan for 2010-2019 når det gjelder firefelts E6 fra Kolomoen i Stange til Lillehammer vil stoppe i Hamar. Dette på grunn av at det ikke er avsatt nok penger.

Hva vil statsråden bidra med til at det blir en sammenhengende utbygging på denne strekningen som tidligere planlagt?


Les hele debatten