Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvilke mottiltak man vil igangsette for å fjerne tvil og skepsis til norske produkter etter Oddekalv og Miljøvernforbundets svertekampanje overfor norsk oppdrettslaks i utlandet

Datert: 11.02.2010
Rette vedkommende: Fiskeri- og kystministeren
Besvart: 17.02.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Kurt Oddekalv og Miljøvernforbundet er på krigsstien og har startet en svertekampanje overfor norsk oppdrettslaks i utlandet. Oddekalv hevder fisken er kreftfremkallende og ikke bør spises. En norsk aktør som engasjerer seg i utlandet for å advare mulige kjøpere om et norsk produkt er i beste fall egnet til å så tvil og skepsis til norske produkter.

Hvilke mottiltak vil statsråden igangsette for å fjerne tvil og skepsis til norske produkter og for å hindre eventuelle negative konsekvenser av Oddekalvs svertekampanje?


Les hele debatten