Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å ivareta et best mulig helsetilbud i Finnmark ved å gjøre en strukturvurdering i Helse Nord før det skal investeres i nye sykehus, med bakgrunn i endringen av bosettingsmønsteret

Datert: 16.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Helse Nord går i sin strukturplan inn for å rive sykehuset i Hammerfest og Kirkenes og deretter bygge nye sykehus. Det har over mange år foregått en stor endring av bosettingsmønsteret i Finnmark. I en slik sykehusstrukturprosess hvor det skal investeres anslagsvis opp mot 2,5 mrd. kr så burde det være naturlig at Helse Nord gjør en utredning og strukturvurdering for å være sikker på at innbyggerne i Finnmark får et best mulig helsetilbud, og at Helse Nord sikres økonomisk drift.

Hva vil statsråden foreta seg for å ivareta dette?


Les hele debatten