Spørretimespørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til fiskeri- og kystministeren

Om hvilke muligheter selfangstflåten har for å engasjere seg i andre driftsformer for å skape helårig drift

Datert: 17.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): De tre selskutene som er i drift har store problemer med å finne alternative driftsformer for å skape helårig drift. I tillegg er det problematisk for dem at driftsgrunnlaget for selfangsten kommer så sent fra Fiskeri- og kystdepartementet at det er vanskelig å planlegge sesongene.

Hvilke muligheter ser statsråden for å engasjere disse i andre driftsformer for å hindre at vi mister en fangstflåte med denne spesielle kompetansen, og er statsråden bekvem med at Fiskeri- og kystdepartementet er så sent på banen i forhold til årets sesong?


Les hele debatten