Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt "forurenser betaler" skal være det bærende prinsipp også når staten selv er part, med henvisning til at man ikke har villet ta ansvar for å rydde opp etter gruvedriften på Søve i Telemark

Datert: 10.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Det bærende prinsippet i forurensningsloven er "forurenser betaler". Staten var eier av gruvedriften på Søve i Telemark, som etterlot seg en mengde radioaktivt slagg, men har til nå ikke villet ta ansvar for å rydde opp.

Mener statsråden at "forurenser betaler" skal være det bærende prinsipp også når staten selv er part?


Les hele debatten