Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til nærings- og handelsministeren

Om hvorvidt ikke staten vil bidra økonomisk for å fjerne det radioaktive avfallet ved Søve gruver i Nome, med henvisning til at Telemark fylkeskommune har måttet gå til sak mot staten for å få det fjernet

Datert: 10.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen hevder at den er opptatt av miljøet. Det er derfor spesielt at regjeringen verken vil bidra, eller selv rydde opp i det radioaktive slagget som ligger ved Søve gruver i Nome. Telemark fylkeskommune har nå måttet gått til sak mot staten for å få fjernet det radioaktive avfallet.

Betyr dette at statsråden ikke vil bidra økonomisk for å fjerne det farlige stoffet, og er statsråden tilfreds med at to offentlige organer må møte hverandre i rettsapparatet i stedet for at staten må bidra for å få ryddet opp?


Les hele debatten