Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å sikre flest mulig militære bygg mot brann

Datert: 17.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Etter brannen i Terningmoen militærleir i Hedmark fylke, viser det seg at kun 1 av de 3 byggene som brant hadde varslingsanlegg. Dette kan synes urovekkende da det ikke bare lagres vanlig militært utstyr i tilsvarende bygninger, men også våpen og ammunisjon.

Hva vil statsråden bidra med for å sikre flest mulig bygg blant annet mot brann?


Les hele debatten