Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvordan man vil sikre finansiering av nødvendige transportsystem i storbyene

Datert: 19.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen jakter på bilistene. Gjennom klimapolitikken og samferdselspolitikken er det biltransport, bilbruk og bilister i de største byene som skal utsettes for mer skatt, mer avgift og transportrestriksjoner. Samtidig øker regjeringen omfanget av bompengefinansiering og utvider bruken av bominntekter til andre områder enn veibygging til erstatning for statlig finansiering av infrastruktur og statlig kjøp av transporttjenester.

Hvordan vil regjeringen sikre finansiering av nødvendig transportsystem i storbyene?


Les hele debatten