Spørretimespørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å legge til rette for flere aktører og styrket konkurranse i hele verdikjeden i matvaremarkedet

Datert: 23.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Flere aktører i matvaremarkedet varsler at de nå ønsker å engasjere seg sterkere i hele verdikjeden fra råstoff til ferdig vare i butikk. Styrket konkurranse vil komme forbrukerne til gode gjennom bedre produktutvalg og lavere priser.

Hvordan vil statsråden legge til rette for flere aktører og styrket konkurranse i hele verdikjeden i matvaremarkedet?


Les hele debatten