Spørretimespørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Om å sikre et effektivt samarbeid mellom politi, andre statlige etater og kommuner i bekjempelsen av organisert kriminalitet og annen samfunnstruende virksomhet

Datert: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Organisert kriminalitet blir stadig bedre organisert, den øker i omfang og den blir mer grenseoverskridende. For å møte denne negative utviklingen er det avgjørende med et bredt og velfungerende samarbeid fra myndighetenes side.

På hvilke måter mener statsråden vi best kan sikre et effektivt samarbeid mellom politi, andre statlige etater og kommuner, slik at informasjon, tiltak og oppfølging skjer systematisk mellom disse i bekjempelsen av organisert kriminalitet og annen samfunnstruende virksomhet?


Les hele debatten