Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Datert: 25.02.2010
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): I Statens vegvesens nye handlingsprogram for 2010-2013 er ikke krysset på E18 gjennom Bamble prioritert.

Betyr dette at statsråden vil nedprioritere trafikksikkerhetstiltak på gamle E18 selv om det vil ta mange år før ny vei er på plass?


Les hele debatten