Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sørge for økte midler til utbygging av fornybar energi i Midt-Norge

Datert: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): I forbindelse med behandling av St.prp. nr. 37 for 2008-2009 vedrørende finanskrisepakken foreslo Fremskrittspartiet økt støtte til utbygging av fornybar energi i Midt-Norge. Denne vinteren har for alvor vist behovet for mer kraft i Midt-Norge.

Vil statsråden nå sørge for at det kanaliseres økte midler til utbygging av (fornybar) energi, samt vurdere å etablere et støtteprogram for slik utbygging i spesielle geografiske områder, denne gangen direkte knyttet til Midt-Norge-regionen?


Les hele debatten