Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre og unngå problemer med kraftforsyningssikkerheten denne våren, som følge av tomme vannmagasiner

Datert: 25.02.2010
Besvart: 03.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Kraftsituasjonen er anstrengt flere steder i landet og statistikken viser at mange av vannmagasinene har laveste fyllingsgrad på mange år. Da Senterpartiet var i opposisjon fremmet de et forslag om å innføre krav til magasinfylling i vannkraftverk på ulike årstider.

Hvordan har statsråden fulgt dette opp i regjering, og hvordan vil statsråden sikre og unngå problemer med forsyningssikkerheten denne våren, som følge av tomme vannmagasin?


Les hele debatten