Spørretimespørsmål fra Lars Bjarne Tvete (H) til samferdselsministeren

Om å sørge for en raskere ferdigstilling av veistrekningen E6 fra Tonstad til Jaktøyen i Melhus, f.eks. ved hjelp av OPS, med bakgrunn i den store Trondheimspakken Stortinget vedtok i fjor

Datert: 26.02.2010
Fremsatt av: Linda C. Hofstad Helleland (H)
Besvart: 10.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Lars Bjarne Tvete (H)

Spørsmål

Lars Bjarne Tvete (H): Stortinget vedtok i fjor den store Trondheimspakken bestående av et omfattende veisystem og satsing må forskjellige kollektiv- og miljøtiltak. Strekningen E6 fra Tonstad til Jagtøien i Melhus er planlagt ferdigstilt først i 2024. Likefullt må bilister begynne å betale bompenger i vår, 14 år før veien er planlagt ferdig. Trondheims nabokommuner i sør har protestert på bompengeordningen.

Vil statsråden sørge for en raskere ferdigstilling av denne veistrekningen, for eksempel ved hjelp av OPS?


Les hele debatten