Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om hva som er utfordringen med hensyn til vedlikehold av dagens redningshelikopterpark

Datert: 01.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): 330-skvadronen som er hovedelementet i redningshelikoptertjenesten har helikoptre som er svært gamle. Dette gir flere utfordringer, men en av hovedutfordringene er utvilsomt relatert til vedlikehold. Samtidig er det avgjørende at maskinene er operative slik at de oppdrag som gis, kan løses på en god og forsvarlig måte.

Hva er og blir den største utfordringen med hensyn til vedlikehold i årene som kommer før nye maskiner har erstattet dagens helikopterpark?


Les hele debatten