Spørretimespørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Om å bidra til bedre kår for sosialt entreprenørskap, som gir viktige bidrag på områder som fattigdomsbekjempelse, helse, utdanning og kamp mot utenforskap og skaper arbeidsplasser og levedyktige bedrifter

Datert: 02.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Sosialt entreprenørskap drives i skjæringspunktet mellom frivilligheten og markedet. Sosiale entreprenører opererer med en dobbel bunnlinje. Hensikten med virksomhetene er både å gi viktige bidrag på områder som fattigdomsbekjempelse, helse, utdanning og kamp mot utenforskap og å skape arbeidsplasser og levedyktige bedrifter.

Hvordan kan statsråden bidra til bedre kår for sosialt entreprenørskap i Norge?


Les hele debatten