Spørretimespørsmål fra Vigdis Giltun (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at forskrift om prøvetaking for å avdekke misbruk blant helsepersonell kommer som lovet

Datert: 03.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Vigdis Giltun (FrP)

Spørsmål

Vigdis Giltun (FrP): Helsepersonell har en ansvarsfull oppgave der det er nødvendig å være skjerpet, bevisst og edruelig til enhver tid slik at pasientenes interesser, helse og sikkerhet ivaretas på best mulig måte. I mitt skriftlig spørsmål nr. 971, datert 21. april 2008, og i mitt påfølgende brev til statsråden 19. desember 2008 samt i nytt skriftlig spørsmål nr. 1 550, datert 7. september 2009, tok jeg opp problemet i forhold til at det mangler nødvendig forskrift om prøvetaking for å avdekke misbruk.

Hvordan vil statsråden sørge for at forskriften kommer som lovet?


Les hele debatten