Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

Om hvorvidt justisministeren snakket sant da han sa at det ble 1100 flere stillinger innenfor politivesenet, med henvisning til at nye politistudenter ikke får jobb og at det kuttes årsverk i politiet for å dekke inn IKT-satsingen

Datert: 03.03.2010
Besvart: 03.03.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): 2008-2009 var et svart år for kriminalitetsbekjempelsen i Norge. Oppklaringsprosentene falt dramatisk, tyveriene økte, og på de fleste kriminalitetsstatistikker som ikke var avhengig av politiaktivitet, økte kriminaliteten. På områder hvor man er avhengig av at politiet etterforsker, som i narkotikasaker, falt den – ikke fordi det var mindre kriminalitet, men fordi det var betydelig mindre politiaktivitet for å forhindre distribusjon av narkotika i Norge.

Så kom først krisepakken og så budsjettforslaget fra Regjeringen. Regjeringen hadde en storstilt roskampanje for hvilket krafttak man nå tok for politiet. To måneder ut i det nye året kommer det noen andre meldinger. Hordaland politikammer må kutte med 72 politistillinger. Asker og Bærum rapporterer at de må kutte med 50, Telemark med 20, Hedmark med 20, Romerike med 20 – nei, med 50, jeg hadde håpet at det var litt mindre. Alt dette er en historisk satsing på politiet.

VG har dokumentert at nye politistudenter nå må gå på Nav fordi de ikke får tilbud om jobb, til tross for at justisministeren sa at alle skulle få jobb.

VG hevdet søndag at totalt 360 årsverk nå må kuttes i politiet for å dekke inn den IKT-satsingen som Regjeringen åpenbart ikke hadde budsjettert for i budsjettet.

Mitt spørsmål til statsministeren er: Da justisministeren sa at det ble 1 100 flere stillinger innenfor politivesenet, snakket han da sant?


Les hele debatten