Spørretimespørsmål fra Sylvi Graham (H) til arbeidsministeren

Om hva som er igangsatt av tiltak for å sikre at Nav har etablert tilfredsstillende informasjonssikkerhet hva gjelder tilgangsstyring og loggføring

Datert: 03.03.2010
Fremsatt av: Erna Solberg (H)
Besvart: 10.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Den 30. juni 2006 ble følgende publisert på Nav sine nettsider: "Det er summen av tiltak, rutiner og organisering som har betydning for det faktiske nivået på personvernet. Nav legger stor vekt på personvern og sikkerhet, og jevn dialog med Datatilsynet skal være med på å sikre at dette gis tilstrekkelig oppmerksomhet."

Hva har regjeringen igangsatt av tiltak i løpet av de siste 4 årene for å sikre at Nav har etablert tilfredsstillende informasjonssikkerhet hva gjelder tilgangsstyring og loggføring?


Les hele debatten