Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til statsministeren

Om DnBNORs historiske bot på 12 mill. kr for innsidehandel, og hva regjeringen synes om aktivt eierskap når man til tross for Økokrims forelegg ikke vil gjøre noen endringer i bankens rutiner

Datert: 03.03.2010
Besvart: 03.03.2010 av statsminister Jens Stoltenberg

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): DnBNOR, der staten er største eier, vedtok for kort tid siden en historisk bot på 12 mill. kr for innsidehandel. Banken har i tillegg fått inndratt 14 mill. kr. Årsaken til dette kjenner vi jo, nemlig at DnBNOR, på bakgrunn av informasjon gitt av sentralbanken, i forbindelse med bankpakken solgte statsobligasjoner og tjente stort på det, mens andre banker tapte.

Økokrims forelegg omfatter mange brudd på verdipapirhandellovens regler for håndtering av innsideinformasjon. Det foreligger brudd på forbudet mot innsidehandel. Det foreligger brudd på aktsomhetsplikten og på listeføringsplikten. I tillegg omfatter forelegget brudd på plikten til å ha rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon.

Som kjent er staten storeier i denne banken. Banken mener selv at de ikke har gjort noe som helst galt. Det passet ikke bankens ledelse å kommentere dette, fordi det var en litt ubekvem tidsforskjell mellom Oslo og Vancouver. Men man har latt informasjonsavdelingen svare pressen. Der sier man at Økokrims forelegg ikke spiller noen rolle for dem, og de innrømmer ikke «å ha gjort noe feil». Og videre:

«Det vil heller ikke bli noen endringer i bankens rutiner for behandling av innsideinformasjon etter dette.»

Dette er på bakgrunn av at førstestatsadvokaten har karakterisert bruddene som meget alvorlige. Så mitt spørsmål er: Hva mener Regjeringen, som representant for den største eieren, om aktivt eierskap i denne sammenheng?


Les hele debatten