Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Om å få avviklet eksportstøtten til Jarlsbergost, med henvisning til at Tine mottar støtte finansiert av prisutjevningsordningen for melk

Datert: 03.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Viser til at Tine eksporterer Jarlsbergost som mottar støtte finansiert av prisutjevningsordningen for melk. Tine har de siste 10 årene eksportert Jarlsbergost tilsvarende 1 års norsk melkeproduksjon og hele denne perioden mottatt støtte. Støtten finansieres av konsummelksalget i Norge og utgjør 39 øre pr. liter. Jeg mener det er urimelig at norske forbrukere skal subsidiere produksjonen av ost som skal selges utenlands.

Vil statsråden ta et initiativ for å få avviklet denne eksportstøtten?


Les hele debatten