Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt statsråden står fast på at det skal kjøpes tomt og bygges nytt sykehus på Gullaug i Lier

Datert: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): I valgkampen fastslo finansminister Kristin Halvorsen og helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen at det skulle settes av penger til kjøp av tomt for nytt sykehus på Gullaug, dette ble fulgt opp i statsbudsjettet. I den senere tid har imidlertid ulike representanter for regjeringspartiene sådd tvil om bygging av nytt sykehus på Gullaug.

Står statsråden fast ved at det skal kjøpes tomt, og bygges nytt sykehus på Gullaug i Lier?


Les hele debatten