Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om hvilke systemer staten har for å holde god oversikt over innbetaling og bruk av bompenger, og hva som gjøres for å redusere administrasjonskostnader

Datert: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen jager bilistene. Stadig mer av statens veibygging betales ikke av staten, men av bilistene gjennom bompenger og bomringer. Bompengene brukes nå også til andre ting enn veibygging. Det arbeides iherdig fra regjeringen for å innføre trafikkbegrensning gjennom bruk av rushtidsavgift - altså ytterligere ekstra transportskatt betalt av bilistene. Årlige inntekter fra bompenger øker kraftig.

Hvilke systemer har staten for å holde god oversikt over innbetaling og bruk, og hva gjøres for å redusere administrasjonskostnader?


Les hele debatten