Spørretimespørsmål fra Bjørn Lødemel (H) til nærings- og handelsministeren

Datert: 04.03.2010
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Spørsmålet er trukket tilbake

Bjørn Lødemel (H)

Spørsmål

Bjørn Lødemel (H): Viser til tidlegare brev angåande gjenoppretting av offentlege ferjeruter på Fjærlandsfjorden og Nærøyfjorden som del av dei nasjonale turistvegane. Brevet vart oversendt til samferdsleministeren som gav eit svar ut frå eit samferdslesynspunkt. Det var ikkje hensikta med brevet.

Kva tiltak vil statsråden sette i verk for å nytte dei nasjonale turistvegane som eit viktig verkemiddel for å skape næringsutvikling både lokalt og nasjonalt, og kva vil statsråden gjere for at desse viktige tiltaka i Sogn kan realiserast?


Les hele debatten