Spørretimespørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Om sterkare beskatning som eit av fleire verkemiddel for å halde kongekrabbebestanden nede på forsvarleg nivå, då ein ny forskarkonklusjon viser at han er skadeleg for faunaen

Datert: 04.03.2010
Besvart: 10.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Ein ny forskarkonklusjon viser at kongekrabben er skadeleg for faunaen. Difor er det viktig at utbreiinga av denne krabbetypen stanses. Alternativ vil antakeleg vere nedbeiting av all fauna der den er utbredt.

Deler statsråden denne virkeleghetsforståelsen, og er statsråden innstilt på sterkare beskatning som eit av fleire verkemiddel for å holde bestanden nede på forsvarleg nivå?


Les hele debatten