Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å sikre at gasskraftverket på Kårstø ikke stenges ned som følge av særnorske CO¨2-kostnader

Datert: 11.03.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 17.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Norge har et særnorsk strengt regelverk for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter til gasskraftverk. På Kårstø har gasskraftverket vært i kontinuerlig drift de siste 12 måneder og produsert ca. 3 TWh. Dette har vært kjærkommen kraft i vinter. Kraftverket fikk tildelt 1/3 av nødvendige kvoter i forhold til full produksjon frem til 2012, og enkel matematikk tilsier at kvotebeholdningen snart er oppbrukt.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at gasskraftverket ikke stenges ned som følge av særnorske CO2-kostnader?


Les hele debatten