Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Om hvorvidt det er rimelig at den militære delen av flymuseet i Bodø må dekke inn et underskudd det selv ikke har skapt, og om statsråden er positiv til et lokalt initiativ for å skaffe midler

Datert: 17.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den militære delen av flymuseet i Bodø er pålagt et økonomisk krav på grunn av et overforbruk som har skjedd på landsbasis og ikke i Bodø. For inneværende år er beløpet 110 000 kroner, ifølge mine opplysninger. Museet har planlagt å kvitte seg med noen av flyene selv om de har historisk verdi. Det er nå i ferd med å bli startet en innsamling slik at dette unngås.

Mener statsråden at det er rimelig at museet må dekke inn et underskudd det selv ikke har skapt, og er statsråden positiv til et lokalt initiativ for å skaffe midler?


Les hele debatten