Muntlig spørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Om å sette inn strakstiltak innenfor barnevernet, med henvisning til at bekymringsmeldinger ikke kommer frem og tiltakene kommer for sent

Datert: 17.03.2010
Besvart: 17.03.2010 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): De siste ukene har media over hele landet omtalt et barnevern i krise. Enkelte fylkesmenn går nå til det skrittet å nærmest frata enkelte kommuner barnevernsansvaret. Dette viser alvoret i situasjonen. Saken i Vestfold er også et eksempel på at bekymringsmeldinger ikke kommer frem, at barnevernets tiltak er for få, og at de kommer for sent. Det resulterer i at mange barn i dette landet opplever en hverdag uten trygghet, uten omsorg, uten voksenpersoner som tar ansvar for dem. Dette er de ungene som blir elsket minst, men som kanskje trenger kjærligheten mest. Er det sånn at statsråden ikke ser at det er helt nødvendig å sette inn strakstiltak innenfor barnevernet snarest mulig?


Les hele debatten