Spørretimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

Om på hvilken måte norske myndigheter bidrar til å skape en gjensidig akseptabel løsning på Tibet-spørsmålet både i og utenfor den norsk-kinesiske dialogen, og sikre grunnleggende menneskerettigheter og reell autonomi for tibetanerne

Datert: 11.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Nylig møtte Tibets åndelige leder Dalai Lama den amerikanske presidenten Barack Obama i Washington, D.C. til sterke protester fra kinesiske myndigheter.

På hvilken måte bidrar norske myndigheter til å skape en gjensidig akseptabel løsning på Tibet-spørsmålet både i og utenfor den norsk-kinesiske dialogen, og sikre grunnleggende menneskerettigheter og reell autonomi for tibetanerne?


Les hele debatten