Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å sikre at Eikåstunnelen på E39 i Bergen blir bygget

Datert: 17.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Det er fremkommet opplysninger om at Eikåstunnelen på E39 forbi Vikaleitet i Åsane bydel i Bergen kan bli stoppet eller forsinket på grunn av EU-regler. Tunnelen på 600 meter skulle vært ferdig i løpet av 2011 og avlaste en svært trafikkfarlig veistrekning. Tunnelen skal vurderes opp mot EU-direktiv for sikkerhetsgodkjenning av tunneler. Det er trafikkmengden på rundt 18 000 i døgnet som gjør at EU-direktiv med grense på 12 000 slår inn. Dette kravet kom i 2006.

Hvordan vil statsråden sikre at Eikåstunnelen blir bygget?


Les hele debatten