Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om å sørge for at kvinner som har fjernet brystet som følge av kreft raskt får tilbud om rekonstruksjon med eget vev, med henvisning til at det er opprettet et privat tilbud pga. lange ventetider

Datert: 18.03.2010
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 24.03.2010 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Kvinner som har fjernet brystet som følge av kreft eller faren for kreft og som ønsker rekonstruksjon med eget vev opplever ventetider på opp til 4 år. Som følge av dette er det nå opprettet et privat tilbud om rekonstruksjon av bryster ved hjelp av eget vev. Dette skaper et klart klasseskille i kreftbehandlingen.

Hva vil statsråden konkret gjøre for at kvinner som venter på denne type operasjoner raskt kan få et tilbud?


Les hele debatten