Spørretimespørsmål fra Torkil Åmland (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Om tiltak for å bedre kommunenes økonomiske situasjon

Datert: 18.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Torkil Åmland (FrP)

Spørsmål

Torkil Åmland (FrP): I Dagsavisen 18. mars i år er det en artikkel som viser at stadig flere kommuner blir gjeldsslaver. Ifølge SSB var kommunenes samlede gjeld ved utgangen av januar i år på 260 milliarder kroner, en økning på 28 milliarder kroner på ett år. Det er forventet at kommunenes situasjon vil forverre seg i årene fremover, blant annet som resultat av utviklingen i internasjonal økonomi og innstramninger nasjonalt.

Hvordan vurderer statsråden kommunenes økonomiske situasjon, og hvilke tiltak vil hun iverksette for å bedre denne?


Les hele debatten