Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om å bistå til en løsning som kan gagne både trafikksikkerheten, samt muligheter for å drive næring ute i distriktene, med henvisning til frustrasjon over manglende avkjørsler og skilting

Datert: 18.03.2010
Besvart: 24.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I avisen Østlendingen av 16. mars 2010 kan vi lese om stor frustrasjon fra næringsdrivende over manglende avkjørsler og skilting på Braskereidfoss i Hedmark. Dette gjelder for mange ute i distriktene.

Kan statsråden bistå med en løsning som kan gagne både trafikksikkerheten, samt muligheter for å drive næring ute i distriktene, blant annet på nevnte sted?


Les hele debatten